I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   827 views
1:38:14 min   |   860 views
1:36:55 min   |   888 views
1:35:35 min   |   872 views
1:40:11 min   |   777 views
1:41:22 min   |   829 views
1:37:12 min   |   837 views
1:41:27 min   |   800 views
1:42:32 min   |   859 views
1:37:56 min   |   806 views
1:38:59 min   |   823 views
1:39:06 min   |   895 views
1:47;56 min   |   919 views
1:43:54 min   |   1005 views
Season 3
2:50 min   |   752 views
1:48:04 min   |   1801 views
1:26:45 min   |   775 views
1:35:14 min   |   694 views
1:32:05 min   |   654 views
1:37:01 min   |   688 views
1:37:56 min   |   898 views
1:35:18 min   |   642 views
1:35:40 min   |   1224 views
1:36:29 min   |   3491 views
1:33:48 min   |   650 views
1:39:40 min   |   639 views
1:43:54 min   |   712 views