I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.

Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   194 views
1:38:14 min   |   236 views
1:36:55 min   |   214 views
1:35:35 min   |   257 views
1:40:11 min   |   171 views
1:41:22 min   |   187 views
1:37:12 min   |   192 views
1:41:27 min   |   151 views
1:42:32 min   |   174 views
1:37:56 min   |   156 views
1:38:59 min   |   224 views
1:39:06 min   |   245 views
1:47;56 min   |   252 views
1:43:54 min   |   359 views
Season 3
2:50 min   |   86 views
1:48:04 min   |   194 views
1:26:45 min   |   69 views
1:35:14 min   |   17 views
1:32:05 min   |   15 views
1:37:01 min   |   20 views
1:37:56 min   |   24 views
1:35:18 min   |   26 views
1:35:40 min   |   585 views
1:36:29 min   |   2848 views
1:33:48 min   |   15 views
1:39:40 min   |   6 views