I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   929 views
1:38:14 min   |   2005 views
1:36:55 min   |   1214 views
1:35:35 min   |   1100 views
1:40:11 min   |   869 views
1:41:22 min   |   935 views
1:37:12 min   |   944 views
1:41:27 min   |   908 views
1:42:32 min   |   972 views
1:37:56 min   |   935 views
1:38:59 min   |   942 views
1:39:06 min   |   1527 views
1:47;56 min   |   1025 views
1:43:54 min   |   1129 views
Season 3
2:50 min   |   869 views
1:48:04 min   |   2006 views
1:26:45 min   |   897 views
1:35:14 min   |   801 views
1:32:05 min   |   776 views
1:37:01 min   |   809 views
1:37:56 min   |   1008 views
1:35:18 min   |   1490 views
1:35:40 min   |   1315 views
1:36:29 min   |   3606 views
1:33:48 min   |   756 views
1:39:40 min   |   779 views
1:43:54 min   |   829 views