I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   1160 views
1:38:14 min   |   2266 views
1:36:55 min   |   1465 views
1:35:35 min   |   1318 views
1:40:11 min   |   1114 views
1:41:22 min   |   1182 views
1:37:12 min   |   1198 views
1:41:27 min   |   1167 views
1:42:32 min   |   1196 views
1:37:56 min   |   1181 views
1:38:59 min   |   1186 views
1:39:06 min   |   1815 views
1:47;56 min   |   1264 views
1:43:54 min   |   1380 views
Season 3
2:50 min   |   1127 views
1:48:04 min   |   2591 views
1:26:45 min   |   1140 views
1:35:14 min   |   1036 views
1:32:05 min   |   1018 views
1:37:01 min   |   1025 views
1:37:56 min   |   1258 views
1:35:18 min   |   1755 views
1:35:40 min   |   1553 views
1:36:29 min   |   3861 views
1:33:48 min   |   992 views
1:39:40 min   |   1029 views
1:43:54 min   |   1071 views