I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   431 views
1:38:14 min   |   496 views
1:36:55 min   |   474 views
1:35:35 min   |   502 views
1:40:11 min   |   400 views
1:41:22 min   |   454 views
1:37:12 min   |   468 views
1:41:27 min   |   387 views
1:42:32 min   |   454 views
1:37:56 min   |   424 views
1:38:59 min   |   443 views
1:39:06 min   |   517 views
1:47;56 min   |   531 views
1:43:54 min   |   621 views
Season 3
2:50 min   |   350 views
1:48:04 min   |   798 views
1:26:45 min   |   323 views
1:35:14 min   |   275 views
1:32:05 min   |   268 views
1:37:01 min   |   280 views
1:37:56 min   |   368 views
1:35:18 min   |   267 views
1:35:40 min   |   830 views
1:36:29 min   |   3104 views
1:33:48 min   |   258 views
1:39:40 min   |   261 views
1:43:54 min   |   340 views