I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   1351 views
1:38:14 min   |   2502 views
1:36:55 min   |   1673 views
1:35:35 min   |   1527 views
1:40:11 min   |   1344 views
1:41:22 min   |   1391 views
1:37:12 min   |   1373 views
1:41:27 min   |   1386 views
1:42:32 min   |   1406 views
1:37:56 min   |   1363 views
1:38:59 min   |   1385 views
1:39:06 min   |   2219 views
1:47;56 min   |   1468 views
1:43:54 min   |   1561 views
Season 3
2:50 min   |   1338 views
1:48:04 min   |   3119 views
1:26:45 min   |   1335 views
1:35:14 min   |   1242 views
1:32:05 min   |   1258 views
1:37:01 min   |   1236 views
1:37:56 min   |   1455 views
1:35:18 min   |   1954 views
1:35:40 min   |   1757 views
1:36:29 min   |   4036 views
1:33:48 min   |   1196 views
1:39:40 min   |   1225 views
1:43:54 min   |   1264 views