I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   362 views
1:38:14 min   |   397 views
1:36:55 min   |   374 views
1:35:35 min   |   422 views
1:40:11 min   |   311 views
1:41:22 min   |   362 views
1:37:12 min   |   372 views
1:41:27 min   |   310 views
1:42:32 min   |   354 views
1:37:56 min   |   335 views
1:38:59 min   |   376 views
1:39:06 min   |   417 views
1:47;56 min   |   414 views
1:43:54 min   |   531 views
Season 3
2:50 min   |   268 views
1:48:04 min   |   571 views
1:26:45 min   |   240 views
1:35:14 min   |   187 views
1:32:05 min   |   184 views
1:37:01 min   |   191 views
1:37:56 min   |   255 views
1:35:18 min   |   196 views
1:35:40 min   |   746 views
1:36:29 min   |   3016 views
1:33:48 min   |   169 views
1:39:40 min   |   172 views
1:43:54 min   |   253 views