I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   684 views
1:38:14 min   |   728 views
1:36:55 min   |   762 views
1:35:35 min   |   744 views
1:40:11 min   |   631 views
1:41:22 min   |   705 views
1:37:12 min   |   712 views
1:41:27 min   |   654 views
1:42:32 min   |   725 views
1:37:56 min   |   677 views
1:38:59 min   |   677 views
1:39:06 min   |   754 views
1:47;56 min   |   794 views
1:43:54 min   |   853 views
Season 3
2:50 min   |   614 views
1:48:04 min   |   1456 views
1:26:45 min   |   637 views
1:35:14 min   |   543 views
1:32:05 min   |   510 views
1:37:01 min   |   551 views
1:37:56 min   |   754 views
1:35:18 min   |   516 views
1:35:40 min   |   1096 views
1:36:29 min   |   3333 views
1:33:48 min   |   512 views
1:39:40 min   |   515 views
1:43:54 min   |   593 views