I Am the Actor

Original Title: 我就是演员
Directed by: Wu Tong
Hosts: Zhang Guoli, Yi Yi
Country: China
Channel: Zhejiang Satellite TV
Genres: Reality Show
Duration: 100-120 min
Episodes: 13 (Season 1), 12 (Season 3)
Airing Dates: 8 September 2018 – 8 December 2018 (Season 1)
                       12 December 2020 – 6 March 2021 (Season 3)

Synopsis:
I Am the Actor is a Chinese variety program produced by Zhejiang Television. The show is hosted by Zhang Guoli and Yi Yi, and features Wu Xiubo, Xu Zheng and Zhang Ziyi as mentors.
Cast (Season 1)

Zhang Guoli
Host

Zhang Ziyi
Mentor

Wu Xiubo
Mentor

Zheng Xu
Mentor
Season 1
1:12 min   |   284 views
1:38:14 min   |   306 views
1:36:55 min   |   286 views
1:35:35 min   |   326 views
1:40:11 min   |   234 views
1:41:22 min   |   269 views
1:37:12 min   |   275 views
1:41:27 min   |   213 views
1:42:32 min   |   255 views
1:37:56 min   |   236 views
1:38:59 min   |   299 views
1:39:06 min   |   320 views
1:47;56 min   |   320 views
1:43:54 min   |   431 views
Season 3
2:50 min   |   171 views
1:48:04 min   |   342 views
1:26:45 min   |   152 views
1:35:14 min   |   86 views
1:32:05 min   |   88 views
1:37:01 min   |   102 views
1:37:56 min   |   125 views
1:35:18 min   |   92 views
1:35:40 min   |   650 views
1:36:29 min   |   2919 views
1:33:48 min   |   89 views
1:39:40 min   |   95 views
1:43:54 min   |   155 views