The X-Factor – Ziyi’s Team

Ziyi’s Team

曾一鸣 – Zeng Yiming Winner

尹熙水 – Yinxi Shui

金贵晟 – Jingui Sheng