I Pinco Pallino Photoshoot

Photoshoot taken during her visit to Italy to promote I Pinco Pallino.