Lanvin Yingshixingbantu Interview

Yingshixingbantu interview during an event for Lanvin.