Vogue China – Zhang Ziyi

Vogue China short film directed by Li Fangyi in 2020.