Vogue China – Zhang Ziyi
Home

Vogue China short film directed by Li Fangyi in 2020.