Vogue China – Zhang Ziyi

Vogue China short film directed by Rain Li in 2020.